Privacyverklaring (BR)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van Brazilië.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.vanlaarmaritime.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Wat als u geen persoonlijke gegevens verstrekt?

Indien u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij u misschien niet de informatie, producten of assistentie bezorgen die u zoekt.

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van onderstaande informatie. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

 • bevestiging van het bestaan van de verwerking
 • toegang tot gegevens;
 • correctie van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens;
 • anonimisering, afscherming of verwijdering van onnodige, buitensporige of verwerkte gegevens in strijd met de bepalingen van de General Law for the Protection of Personal Data (LGPD);
 • de overdraagbaarheid van gegevens aan een andere dienst- of productaanbieder, op uitdrukkelijk verzoek, in overeenstemming met de regelgeving van de nationale autoriteit, met inachtneming van commerciële en industriële geheimen;
 • verwijdering van persoonsgegevens die met toestemming van de houder zijn verwerkt, behalve in de gevallen als bedoeld in art. 16 van de Algemene wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LGPD);
 • informatie over openbare en particuliere entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke gegevens heeft gedeeld;
 • informatie over de mogelijkheid om geen toestemming te geven en over de gevolgen van weigering.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactinformatie onderaan deze Privacyverklaring.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de National Data Protection Authority (ANPD):


Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Esplanada dos Ministérios,
Bloco C,
2º andar,
CEP 70297-400 – Brasília – DF.
Website

10. Kinderen

Onze site is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd die toestemming vereist in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd die toestemming vereist geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

11. Contactinformatie

Van Laar Maritime B.V.
Strandweg 7
1976BS IJmuiden
Nederland
Website: https://www.vanlaarmaritime.com
E-mail: info@vanlaarmaritime.com
Telefoonnummer: 0255 518 449

Bijlage

iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Beveiligingslogs

Voorgestelde tekst: Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Met wie delen wij je gegevens

Voorgestelde tekst: Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site scanner. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; echter, de scanner zou persoonlijke informatie geplaatst in het openbaar (zoals in reacties) kunnen vinden tijdens de scan.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Beveiligingslogs worden 60 dagen bewaard.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.